Capel Gorffwys

Wtth i`r busnes ddatblygu ac ar ôl adeg o gynllunio fe ddechrewyd ar y gwaith o adeiladu Capel Gorffwys Waunddewi. Agorwyd y Capel ym mis Awst 1990 gan ficeriaid a gweinidogion yr ardal, gyda phrif fwriad o gynnig lle o lonyddwch a phreifatrwydd i deuluoedd sydd am gynnal gwasanaethau yma.

Ar hyd y blynyddoedd mae`r Capel Gorffwys wedi dod yn ran hanfodol o`r gwasanaeth yr ydym yn ei gynnig. Gall y Capel Gorffwys gael ei ddefnyddio i gynnal gwasanaethau Cristnogol neu gwasanaethau dyniaethol gyda organydd ar gael i wasanaethu

Rhai blynyddoedd yn ddiweddarach fe agorwyd swyddfa ynghlwm â`r Capel Gorffwys, er mwyn cynnig lle cysurus i deuluoedd.