Cynlluniau Angladd

Yr ydym yn falch o gynnig cynlluniau angladd annibynnol, fel ran o gwmni golden charter, i’r unigolion sydd am gofnodi ei dymuniadau a thalu am ei angladd o flaen llaw.

Yn hytrach na thalu prisiau uwch am gynllun penodol, fel cwmni fe allwn eich cynorthwyo i lunio cynllun unigriw, sy’n ateb eich holl ofynion.
Mae’r hyblygwrydd sy’n cael ei gynnig gyda’r math yma o gynllun, yn golygu yr ydych dim ond yn talu am beth sydd angen. Ceir yr opsiwn i dalu mewn un swm, neu i rannu’r gost yn fisol.

Os ydych am fwy o wybodaeth, gallwch alw mewn i`r swyddfa neu ffoniwch 01269 842258 am sgwrs.

Neu allwch gwbwlhau`r manylion oddi tano yn nodi eich dymuniadu ac fe ddown yn ôl atoch, er enghraifft gwasanaeth claddu neu amlosgi, unigolyn i wasanaethu yn yr angladd, angen am daflenni, ceir, hysbysiad yn y papur newydd, blodau ayyb.