Ein Gwasanaeth

Fel busnes teuluol rydym yn cynnig gwasanaeth 24 awr i gynorthwyo chi fel teulu. Wedi i chi gystylltu gyda ni, fe ofalwn am bob manylin a chynnig cyngor ac arweiniad bob cam o`r ffordd.
Gellir gwneud y trefniadau yn eich cartref neu yn ein swyddfa. Ein nod penodol yw i wrando ar eich gofynion, ac i drefnu`r angladd yn ôl eich dymuniad. Fe ymdrechwn i wneud pob ymgais arbennig sydd gennych, yn bosib.
Yr ydym wedi`i lleoli yng nghwm Gwendraeth ac mae gennym y cyfleusterau i gynnig gwasanaeth unigriw a phersonol ym mhob ardal:

  • Gallwch drefnu gyda threfnwr angladdau benywaidd neu gwrywaidd
  • Darparwn wasanaeth 24 awr
  • Mae gennym ddewis eang o eirch, gan gynnwys rhai traddodiadol pren, lliwgar, cardfwrdd neu basgedi helyg.
  • Cerbydai pwrpasol, hers a char, Ceffyl a char, beiciau modur ayyb
  • Capel Gorffwys preifat
  • Gwasanaeth blodau ac argraffu
  • Cynlluniau Angladd
  • Cerrig Coffa Nia Wyn Bishop