Ein Hanes

Sefydlwyd cwmni trefnwyr angladdau Wyn Bishop yn 1984 gan Wyn a Delyth Bishop i gynnig gwasanaeth unigriw a phersonol ar adeg o alar.

Hyd heddiw rydym yn ymfalchio wrth barhau i roi gwasanaeth o safon i`r gymuned a`r ardaloedd cyfagos. Gwelwyd datblygiad i`r busnes teuluol yn 2006, pan ymunodd Nia, merch Wyn a Delyth â`r cwmni fel trefnwr angladdau.

Yn ogystal a threfnu angladdau mae’r busnes wedi datblygu i gynnig gwasanaeth cerrig coffa ers 1990, ac yn parhau i gynnig gwasanaeth o safon heddiw fel cerrig coffa Nia Wyn Bishop.

Os ydych am unrhyw wybodaeth neu am drefnu ymweliad gyda ni yma, neu yn eich cartref, ffoniwch 01269 842258 neu cliciwch ar y botwm oddi tano i ddanfon neges atom.